elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 31.03.2023

Zasady udostępniania informacji publicznej

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej – forma dowolna

 

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli placówka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub w związku z udostępnieniem informacji przetworzonej.

 

Wnioskodawca zostaje poinformowany o wysokości opłaty.

(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat placówki osobiście lub listownie na adres:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim

95-070 Aleksandrów Łódzki

ul. Bankowa 7/11

lub telefonicznie pod numerem tel.: (42) 7121568

lub elektronicznie za pomocą adresu e-mail: szkolasport@wp.pl 

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy decyzji odmownej wniosek musi spełniać wymagania określone w Art. 63  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.0.2096)

 

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 27.01.2021
Data udostępnienia informacji: 27.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2021
Liczba wyświetleń: 318
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
27.01.2021
13:16:54
edycja
Administrator
Zasady udostępniania informacji publicznej
27.01.2021
13:16:35
edycja
Administrator
Zasady udostępniania informacji publicznej
27.01.2021
13:15:17
dodanie
Administrator
Zasady udostępniania informacji publicznej