elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 31.03.2023

Regulaminy, Procedury i instrukcje

WYKAZ REGULAMINÓW OBOWIAZUJĄCYCH
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 

1.      Regulamin pracy,

2.      Regulamin Rady Pedagogicznej,

3.      Regulamin Rady Rodziców,

4.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

5.      Regulamin rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3,

6.      Regulamin przyjmowania uczniów do klas II–VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3,

7.      Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych,

8.      Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego,

9.      Regulamin ochrony danych osobowych,

10.    Regulaminu  korzystania z monitoringu wizyjnego,  

11.    Regulamin okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

12.    Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartości nie przekracza kwoty 130.000 zł netto,

13.    Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3,

14.    Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

15.    Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

16.    Regulamin organizacji wycieczek szkolnych,

17.    Regulamin organizacji wyjazdów na zawody i imprezy  sportowe,

18.    Regulamin świetlicy szkolnej,

19.    Regulamin stołówki  szkolnej,

20.    Regulaminy sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych,

21.    Regulamin biblioteki szkolnej,

22.    Regulamin korzystania z obiektów  sportowych i rekreacji:

1)        Regulamin  siłowni,

2)        Regulamin  sali gimnastycznej,

3)        Regulamin  hali lekkoatletycznej,

4)        Regulamin stadionu lekkoatletycznego,

5)        Regulamin szafek skrytkowych,

6)        Regulamin  szatni szkolnej,

7)        Regulamin placu zabaw

23.     Regulamin BIP

24.    Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze.

25.     Plan obrony cywilnej 

 

 

WYKAZ PROCEDUR I INSTRUKCJI OBOWIAZUJĄCYCH
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 

PROCEDURY:
1.    Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im.  Józefa Jaworskiego,

2.    Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im.  Józefa Jaworskiego,

3.    Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznych,

 

INSTRUKCJE:
1.      Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w  Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im.  Józefa Jaworskiego,

2.      Instrukcja zarządzania systemem informatycznym,

3.      Polityka Bezpieczeńśtwa Informacji

4.      Instrukcja kancelaryjna

5.      Jednolity rzeczowy wykaz akt

6.      Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt

7.      Polityka rachunkowości 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 27.01.2021
Data udostępnienia informacji: 27.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2021
Liczba wyświetleń: 339
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
02.02.2021
12:39:47
edycja
Administrator
Regulaminy, Procedury i instrukcje
27.01.2021
13:29:34
edycja
Administrator
Regulaminy, Procedury i instrukcje
27.01.2021
13:28:36
edycja
Administrator
Regulaminy, Procedury i instrukcje
27.01.2021
13:28:28
edycja
Administrator
Regulaminy, Procedury i instrukcje
27.01.2021
13:28:11
dodanie
Administrator
Regulaminy, Procedury i instrukcje