elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 23.06.2024

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Stasiak vel Stasek e-mail: biuro@msvs.com.pl 

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest
Sportowa Szkoła Podstawowa nr3 im. Józefa Jaworskiego z siedzibą przy ul. Bankowej 7/11, 95-070 Aleksandrów Łódzki zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.


Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych w związku z wyrażonązgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy,  wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących obszarach:
Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki,
Witrynach w siedzibie Placówki,
Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook, wówczas  Odbiorcą danych osobowych będzie META INC.
Oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej.


Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursów, w którym dziecko brało udział oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia promocji Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia. Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentów  zgodnie z Ustawą o Archiwach Państwowych.
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku w określonych wyżej obszarach. Podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkiem ustawowym.  


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.


Spółka META Inc. (dawniej „Facebook”) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiednego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku akceptujesz to ryzyko.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 27.01.2021
Data udostępnienia informacji: 27.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2023
Liczba wyświetleń: 666
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
02.02.2023
11:16:01
edycja
Administrator
Ochrona Danych Osobowych
02.02.2023
11:15:58
edycja
Administrator
Ochrona Danych Osobowych
27.01.2021
13:20:47
edycja
Administrator
Ochrona Danych Osobowych
27.01.2021
13:20:08
edycja
Administrator
Ochrona Danych Osobowych
27.01.2021
13:17:24
dodanie
Administrator
Ochrona Danych Osobowych