elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 29.11.2022

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Stasiak vel Stasek e-mail: biuro@msvs.com.pl 

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz ucznia jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl .

Dane osobowe Pani/Pana oraz ucznia przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych w związku z wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, klasy,  wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących obszarach:

Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki,

Witrynach w siedzibie Placówki,

Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook, wówczas  Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.

Oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursów, w którym uczeń brał udział, hosting strony internetowej, dostawca dziennika elektronicznego oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia promocji Placówki lub do czasu wycofania zgody. Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentów  zgodnie z Ustawą o Archiwach Państwowych.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku w określonych wyżej obszarach. Podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkiem ustawowym.  

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiednego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku akceptujesz to ryzyko.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 27.01.2021
Data udostępnienia informacji: 27.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2021
Liczba wyświetleń: 384
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
27.01.2021
13:20:47
edycja
Administrator
Ochrona Danych Osobowych
27.01.2021
13:20:08
edycja
Administrator
Ochrona Danych Osobowych
27.01.2021
13:17:24
dodanie
Administrator
Ochrona Danych Osobowych